torsdag 30 december 2010

Trollkarlens lärling ?


Till att börja med vill jag via detta forum önska alla som oförtrutet arbetar vidare för att utveckla den svenska skolan ett Gott nytt år 2011!

Jag hoppas debatten om IKT i skolan 2011 når en ny höjdpunkt och att diskussionen skall frigöras från låsta positioner. Debatten om huruvida IKT i skolan (i vid mening) är bra eller dåligt är över. Alla skolor med ambitioner satsar på IKT, vare sig det är i form av 1 till 1-projekt eller i andra former.

Alla studier, både svenska och internationella, visar att IT varit bra för språkinlärningen, ökat lusten att lära och att det sedan IT-revolutionen konsumeras mer litteratur än någonsin. Tidigare farhågor om att IT skulle försämra möjligheterna för ungdomars språkinlärning har fått stryka på foten inför det faktum att ungdomar och vuxna idag kommunicerar mer än någonsin (Att svenska ungdomars läs- och skrivförmåga sjunkit i förhållande till andras beror enligt forskningen inte på IT, utan på alltför mycket ensamarbete och segregationen inom skolväsendet). Möjligheterna till effektivare språkinlärning ökar med IT i skolan. Också detta ifrågasätts av allt färre.

Vad alla vi som arbetar med IKT i skolan bör ta med oss är dock en fortsatt kritisk hållning. Många problem återstår att samtala om innan vi verkligen kan säga att IT i skolan är något odelat positivt. Mot slutet av detta årtionde, 2008, startade äntligen en demokratidiskussion kring bloggosfären. Professorn och statsvetaren Bo Rothstein kallade i en artikel bloggosfären för en "kloakbrunn" där alla former av kränkande omdömen är tillåtna och att debatten spårar ur utan kvalitetsgranskning. Han fick omedelbart kritik från bland andra Martin Jönsson som i sitt svar menade att bloggarna vidgar demokratin genom att alla kommer till tals utan det filter som exempelvis en nyhetstidnings debattsida utgör.

Jag kan se poängen i Jönssons resonemang - pluralismen och tillgängligheten erbjuder onekligen demokratiska fördelar med bloggosfären - men samtidigt reagerade jag ändå som lärare mot att Jönsson avfärdade kritiken och det demokratiska problemet med miljöer fyllda av massinformation och kränkande påhopp. Det förvånade mig storligen att han med många andra tycktes se detta som ett mindre problem. Fortfarande vet jag inte om någon tillnyktring i frågan är på gång.

Det är här vår uppgift som pedagoger kommer in. Vi som tror på IKT som ett viktigt redskap i skolan och som förordar pedagogiska lösningar i linje med web 2.0 har ett särskilt ansvar.Till skillnad från Rothstein tror jag att bloggarna - i kombination med en rad andra kommunikationsredskap - är här för att stanna. Därför måste vi i skolan självklart använda oss av den teknik som är tillgänglig och som används i övriga samhället.

Skall IT bli ett positivt pedagogiskt redskap i skolan bör dock de etiska och källkritiska utgångspunkter som Rothstein efterlyser vara en självklar startpunkt för diskussionerna om IT i skolan. Annars riskerar vi som arbetar med IKT i skolan att framstå som trollkarlens lärling som frambesvärjer krafter vi inte kan behärska (även om man heller inte skall överdriva skolans roll i sammanhanget).

Jag hoppas att vi under 2011 får igång en verklig debatt om IKT med visioner som är mer långsiktiga och som inte bara handlar om den ena eller andra tekniska nymodigheten som kan komma till användning. Det finns hur många matnyttiga tekniska verktyg som helst därute att hämta men utan en konstruktiv diskussion om vårt förhållningssätt till IKT riskerar vi att hamna i överflödets förbannelse.

Vi får aldrig glömma de för en pedagog grundläggande frågorna; För vem? I vilket syfte? Vilka resultat hoppas vi uppnå? Vad tycker den enskilde eleven?

Om detta bör 2011 års debatt i betydligt högre utsträckning handla om...


Gott nytt år

önskar

Niklas E Hellström

torsdag 23 december 2010

Nu är det jul igen...

God Jul och Gott Nytt år.


/Mikael

onsdag 8 december 2010

Tillsammans i klassrummet

Vi möts och umgås i klassrummet. Elev, elev och lärare, elev. Tillsammans går vi från ovisshet till klarhet. Det mesta utgår ibland från självklarheter och trots detta måste ändå "självklarheterna" stöpas och blötas, vridas och vändas på en gång till...en gång till. Människor är nyfikna och därför borde alla som befinner sig i en lärandemiljö ta ansvar för den process som äger rum i mötet mellan individer i ett klassrum. Ta ansvar för att hålla nyfikenheten levande. Här har så klart läraren ett väldigt stort ansvar. Hon/Han är ju trots den som ska försöka leda det hela (måste i och för sig inte vara så heller, eftersom det säkert skulle funka lika bra, kanske till och med bättre om ansvaret hamnade hos eleverna.)

Elever kan så mycket. De kan, vet mycket mer än vad man tror och därför gäller det att anstränga sig för att våga lägga ribban högt, våga utmana eleverna. Ju högre ribban ligger, desto mer förstår eleverna att saker är på allvar, att de möter en lärare som tar dem på allvar och då presterar alla mycket mer än tidigare. Lärandemiljön blir plötsligt en utmaning, något krävande som kräver koncentration och tankekraft och därför mycket mer roligt, lustfyllt.

I en sådan här krävande miljö kan saker och ting underlättas om läraren använder sig av tekniska hjälpmedel och bra hemsidor för att illustrera, väcka nyfikenhet o.s.v. De flesta lärare som står i klassrummet med dator, projektor, smartboard och en himla massa andra prylar vet att prylarna kommer att krångla ibland. Det kommer vara problem med det trådlösa nätverket, kanske glapp i någon kontakt....

Bra hjälpmedel för lärare i klassrummet, eller metodik för att hantera tekniken underlättar såklart. Klicka er vidare på exemplet nedan som är en resurs som skulle kunna hjälpa lärare i de lägre åldrarna, till de elever som ska lära sig alfabetet. (Klicka på bilden)
Om vi inte hinner med något mer inlägg före 24 dec. vill jag passa på att önska alla en riktigt god jul.

Mikael

tisdag 2 november 2010

Verklighet istället för 1-1

Ropen skalla- Dator till alla! Ge varje elev en egen dator och eleven lär sig mer. Eleven ska bli en producent, fixa i ordning fina bildspel och finna lust till lärandet. In med datorn och det fixar sig med automatik. Dator istället för penna......Yta istället för djup. Snabbhet istället för eftertanke. Modernt istället för gammalt.

Lev ditt liv bakom en skärm. Låt dig förtrollas av dess varma, sköna sken. ”Verkligheten” sveper sig om dig och bakom skärmen går vi mot vinter.

Ge varje elev en dator i skolan. Låt dem smattra på mot tangentborden med flinka fingrar. Låt dem lära i en ny modern värld. Låt ”verkligheten” finnas även där. Varför ska vi mötas i den gamla verkligheten där vi lämnar hösten?

Se klippet från svt.

Tänk om

OJ!

Nästan så att jag glömde en sak. Martin Fernström och Josef Sahlin. Ett stort grattis till er för utmärkelsen Guldäpplet 2010.


lördag 25 september 2010

Mot full transparens


För att föregå med gott exempel i arbetet med att uppnå en skola som utvecklas i riktning mot en lärande organisation lägger jag nu ut allt mitt arbete digitalt.

Genom att klicka dig fram genom denna länk kan du följa varje enskild lektion i varje klass samt ta del av idéerna bakom olika projekt, rapporter och det skolutvecklingsarbete jag bedriver tillsammans med kollegor.

Full transparens är dock inte helt utan problem. Den kritik som riktas kan illustreras med följande klipp från Charlie Chaplins Moderna tider
Vad anser du? Vilka för- och nackdelar ser du med ett transparent arbetssätt?


onsdag 1 september 2010

Konferens i Stockholm

Humlan flyger har varit i Stockholm och föreläst på konferensen- Sociala Intranät.

En riktigt trevlig konferens må jag säga. Övriga i gänget instämmer.

Ta del av vår presentation. Klicka på bilden för att komma till den.Mikael

tisdag 17 augusti 2010

Ny termin & riksdagsval

Sommarlovet är slut och med det påbörjas en ny termin. I år är det
val igen (19 sept) och då kan det vara bra att kunna presentera valet
på ett IKT-pedagogiskt sätt.

Klicka på bilden för att komma till en webbpresentation.

tisdag 15 juni 2010

Sommarkläder och Stockholm

Humlan flyger har bytt design (från vinterkläder till sommarkläder).

Det har inte varit så många inlägg på sistone, men till hösten ska vi försöka uppdatera mer regelbundet.

Det stora som sker just nu är att jag studerar Office live och dess funktioner samt tar mig en titt på de möjligheter som skydrive erbjuder.

Under hösten ska jag, Niklas och Lasse föreläsa på konferensen Sociala Intranät i Stockholm. Det kommer bli några spännande dagar som får inleda en påbörjad hösttermin.

Trevlig sommar till alla

torsdag 22 april 2010

IKT och värdegrunden


Händelserna på Bjästaskolan i Örnsköldsvik kan väl knappast ha undgått någon. En ung flicka, som dessutom är ett våldtäktsoffer, mobbas ut till den grad att hon känner sig tvingad att lämna kommunen. Skolans ledning får - med rätta - skämmas och lova i TV att göra bot och bättring. Den här typen av reportage i Uppdrag granskning är oerhört viktiga för att synliggöra offren och påtala bristerna i skolans värld.

Förhoppningsvis blir inte händelserna på Bjästaskolan enbart en väckarklocka för de som arbetar i Örnsköldsvik. Jag menar att det som skett måste tvinga alla oss som verkar i skolans värld att fundera kring hur vi arbetar med värdegrunden. Jag är säker på att vi i skolan - generellt sett - är bättre på att reagera mot kränkande behandling när vi ser den nu än vad lärare och skolledning var när jag själv gick i skolan. Mobbning och kränkande behandling var accepterat på ett helt annat sätt då - i skolmiljön. Problemet är dock att många av dessa problem istället har flyttat ut på nätet och anonymiserats. På vilket sätt har vi som arbetar i skolan en strategi för detta ? Syns denna problematik på ett tydligt sätt i skolornas likabehandlingsplaner eller värdegrundsarbete ?

Kitty Jutbring skriver i aftonbladet 19/4 om problemet med hatgrupper på Facebook. Hon sökte på och fann inte mindre än 1700 grupper som titulerar sig "Vi som hatar...". Jutbring påpekar att gränsen mellan grupper som startats av ungdomar och den anonyma vuxenmobbningen är flytande.

Alla vi som verkar i skolan har en skyldighet att hålla oss uppdaterade i dessa frågor. Självklart finns det inga enkla lösningar på denna problematik, men det minsta man kan begära av oss är att vi alla försöker bli medvetna om hur sociala medier - som ju kan vara en oerhörd tillgång i skolarbetet - fungerar och vilka konsekvenser dessa kan få för enskilda individer. Därför är det viktigt att alla i skolvärlden på ett eller annat sätt arbetar med IKT.

tisdag 23 mars 2010

När du blir sjuk

Aldrig kul att vara krasslig. Att man dessutom är lärare gör saken än värre. Att bli sjuk och vara lärare samtidigt innebär att man måste fixa saker som vikarien kan göra.

Hur göra?

Använda mappar, pärmar som vikarien springer och hämtar och i dessa pärmar finns instruktioner i händelse av sjukdom?

Ge vikarien snoriga, hostiga instruktioner över telefon?

Eller finns det andra sätt?

Visar ett utdrag från mitt mejl förra veckan till byråsekreteraren och byråassistenten på min skola. Ovanstående personer kan vidarebefordra informationen till berörda vikarier.

Utdrag:

Hej! Sjukanmäler mig idag och för imorgon. E-post meddelandet innehåller användbara länkar för den som vikarierar för mig.

........
Berör följande lektioner:

FFL1 kl. 08.10-09.10

Klassen kan jobba med uppgifter som finns på deras hemsida:

http://sites.google.com/site/larlingarna/


Frågor om ideologier, riksdag, regering mm

BP3TI kl. 09.30-10.50

Se på korrespondenterna (striden om slöjan) på SVT-play och diskutera innehållet

http://svtplay.se/t/103500/korrespondenterna

Ringer in till skolan nu och lägger mig sedan

Mikael


Kul med tekniska lösningar. Ett stort tack till nätet och till de vikarier som vikarierade för mig.

fredag 12 mars 2010

När det nya blir gammalt och det gamla blir nytt


Min käre kollega Mikael Öholm har i detta forum påpekat att "ingenting är för evigt" och - helt korrekt - betonat vikten av att tänka nytt. Att tänka nytt behöver dock inte i IKT-pedagogikens underbara värld nödvändigtvis vara att tänka "nyheter". Kontexten avgör vad som som är nytt och tekniken möjliggör för oss att återvinna "gammalt" material, "gamla nyheter" och använda det i en ny form och i bättre pedagogiska sammanhang. Tre goda exempel på detta:

1. Vi har tidigare visat det hemska YouTubeklippet från Vietnam 1972 i detta forum. Ett klipp som berör och möjliggör seriösa historiska, etiska och politiska diskussioner. (OBS! Starka scener)2. Pink Floyds fantastiska musikfilm The wall från 1979 finns utlagd i sin helhet (95 min) på YouTube. Detta mästerverk - på en gång tidlöst och ett tidsdokument - borde vara mumma för varje lärare på Estetprogrammen.3. Hans Villius och Olle Hägers underbara dokumentär Fyra dagar som skakade Sverige från 1987 om midsommarkrisen 1941 finns nu (sedan 2008) på DVD. I huvudrollerna ser ni Ernst-Hugo Järegård som Per-Albin Hansson, Helge Skoog som Ernst Wigforss och Sven Lindberg som utrikesminister Christian Gunther. En ovärderlig film om man vill diskutera politiska vägval och dessutom intressant ur epoksynpunkt.

Till samtliga dessa tre finns hur mycket diskussionsmaterial som helst på nätet men givetvis kräver detta många och långa källkritiska diskussioner.

tisdag 23 februari 2010

Civilkurage och IKT


IKT, sociala medier, mötesplatser, kommunikation. Alla dessa ord tenderar att bli urvattnade om det inte bakom dessa begrepp finns en medvetenhet om vikten av kritiskt tänkande och en god portion civilkurage.

Vågar vi lärare använda medier - som exempelvis detta - för att uttrycka kritiska uppfattningar som kan uppfattas som provocerande för andra kollegor och den egna skolledningen men som är nödvändiga för en levande debatt ?

Lärarnas riksförbund genomförde 2008 en undersökning som visade att 53% av lärarna i de kommunala skolorna undvek att uttala sig i medier och påtala missförhållanden, av rädsla för repressalier såsom sämre löneutveckling eller uteblivna karriärmöjligheter.

De tekniska möjligheterna i klassrummet är fantastiska, men vågar vi använda sociala medier till något annat och något mer än att delge varandra tips ?

Den dagen sociala medier fullt ut används för att stimulera en fri och kritisk debatt också vad gäller skolans uppdrag - och vilken syn på kunskap vi har - då har vi äntligen kommit vidare i diskussionen om skolans demokratiska uppdrag. För lärare behövs i debatten. Kom med du också !

måndag 11 januari 2010

Inget är för evigt

En lärare som väljer att lägga upp mycket av sin undervisning med IT-stöd som bas ska vara medveten om några viktiga saker.

En viktig sak är att det som du hittar idag kan vara borta imorgon. Det här gäller i första hand länkar till artiklar, videoklipp (särskilt youtubeklipp).

En ny PIM är på gång, tror till och med att den är aktiv för utforskning och självstudier. Vid en första, hastig granskning ger nya PIM ett hyfsat gott intryck. En utveckling i rätt riktning kan man säga. Klicka här för att upptäcka själv.

I det nya PIM kan du läsa det här:

"
D Skapa kurs
Kanske har du funderat över hur instruktionsfilmerna och frågefilmerna i PIM är gjorda? Är du sugen på att försöka själv? Vill du göra ett eget kurspaket med flera instruktionsfilmer utan att lägga ner pengar på dyr programvara? Bra, då har du kommit helt rätt. Alla program och tjänster du använder i den här kursen är gratis.....

Vad är då haken? Blir result dåligt? Blir filmerna kass? Nej, filmerna visas till och med i ett större fönster än i PIM. Försvinner allt efter en vecka? Nej, Google som äger YouTube är en av de stora aktörerna på nätet och lär inte försvinna över åskådlig tid.

Är du nyfiken hur det kan se ut? Titta på Tommy Forsbergs Nya tekniken http://sites.google.com/site/nyatekniken/

"

Det är den feta texten som är intressant i sammanhanget. Saker försvinner från Youtube, spelar ingen roll om Google är inblandat som ägare av tjänsten.


Bara av ren nyfikenhet studerade jag samtliga länkar i Humlan Flyger-projektet. Hyfsat många länkar funkade inte längre. En del av dessa länkar var direkt kopplade till elevuppgifter och kan därför inte användas längre.


Vad gäller Youtube-klipp. Ja, cirka 8 klipp var inte längre aktiva.

IKT-pedagogik innebär inte att man kan bygga upp en enorm bank av material som man kan använda för evigt och därmed skapa en relativt skön tillvaro för sig själv.


En lärare som vill vill vara modern måste vara medveten om att saker försvinner samt förstå att materialletandet aldrig har ett slut. Det kommer att vara ett evigt slit. Det är bara att gilla läget.


Ciao

torsdag 7 januari 2010

Rapport på gång

Hej ! En god fortsättning på det nya året tillönskas er alla !

Idag har jag fått klartecken för att kunna genomföra en längre intervju med en av lärarna på Schillerska gymnasiet som deltog i den kurs vi genomförde i regi av Center För Skolutveckling (CFS). Förhoppningsvis ska jag kunna genomföra ytterligare några med andra lärare från andra skolor med olika perspektiv.

Kursdeltagarnas utvärdering gjordes digitalt i Google form och resultatet kommer att redovisas både i en separat rapport och i en utökad version av Humlan flyger.

På så vis kommer läsaren att få möjlighet att följa projektet från idéstadiet till dess att stafettpinnen plockats upp av andra lärare. Genom kvalitativa djupintervjuer kan förhoppningsvis resultatet göras levande och ett antal elever kommer att delta också.

Det som återstår nu är ytterligare samtal med kollegorna i projektet och på CFS, intervjuerna och sammanställningen av dessa. Sedan kommer rapporten troligen att bli klar före Januari månads utgång. Det är bra att jobba med deadlines.

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.