måndag 30 november 2009

Tydlig signal


Sedan ett årtionde tillbaka har det på olika plan förts en pedagogisk diskussion kring IT i skolan, dess möjligheter och konsekvenser. Debatten har huvudsakligen förts inom skolforskningen samt på senare år i olika eldsjälar till lärares bloggforum.

Under 90-talet bidrog både fack och arbetsgivare till att Sverige blev ett av världens mest datortäta länder, inte minst genom olika kommunala och fackliga avtal som gjorde det billigt att via arbetet skaffa en egen dator.

Det är därför intressant att nu följa den debatt som förefaller vara under uppsegling mellan arbetsgivare och fack i skolan . LR:s ordförande Metta Fjelkner skriver i en artikel i GP (13/11) att "Göteborg satsar mer på kaffe än på datorer i skolan" och det är främst att lärare saknar datorer som hon skjuter in sig på.

Fjelkner får svar på tal den 24/11 då samtliga verksamhetschefer i Göteborgs UBF replikerar i en artikel med rubriken "Det måste drickas mycket kaffe i Göteborg".

Tyvärr dominerar de politiska övertonerna i artiklarna (diverse underförstådda och illa dolda försök att misstänkliggöra motparten) och båda missar målet. Varken verksamhetscheferna eller LR:s ordförande diskuterar vad man ska ha datorerna till eller varför det är så viktigt med IKT i skolan. Följande formulering i verksamhetschefernas artikel väckte dock mitt intresse:

"Nya IT-lösningar har kommit de senaste åren som på sikt möjliggör väsentligt lägre kostnader för skolornas datorsatsningar. Molntjänster och fria programvaror är bara några exempel"

"Humlan flyger - modellen" är naturligtvis ett bra exempel på dessa nya lösningar men inte för att den är billig utan för att våra idéer - i många utvärderingar där både elever och lärare deltagit -visat sig vara användarvänliga och bidrar till ett lustfyllt lärande.

Både fack och arbetsgivare borde tydligare inrikta sig på verksamhetens mål ur ett elevperspektiv och tillsammans utforma kravspecifikationer kring nödvändig IKT-utrustning och kompetens utifrån dessa. Satsa på lärarna och satsa på IKT - men gör det alltid med en klar idé kring hur detta gagnar elevernas utveckling.

IKT-utrustning är bara en av flera pedagogiska förutsättningar som måste tillgodoses i samklang med andra för att det optimala mötet med varje enskild elev skall göras möjligt.

Att verksamhetscheferna i Göteborgs Stad genom denna debattartikel öppnar upp rigida strukturer - där tidigare fasta lärplattformar setts som det enda alternativet - är dock ett stort steg framåt och en viktig signal till lärare och elever.


måndag 2 november 2009

Presentationsfilm - Humlan flyger

Till finalen i tävlingen om guldäpplet ombads vi göra en presentationsfilm på högst tre minuter som skulle visas upp på debattscenen under prisceremonin. Filmen är gjord av Stefan Karlstam från Munkebäcksgymnasiet utifrån innehållet på våra webbsidor. Se gärna filmen och läs gärna rapporten för fördjupning samt studera våra hemsidor.Ciao

Guldäppletvinnare - Erica

Vill rikta ett stort, digitalt grattis till vinnaren av guldäpplet 2009. Erica Lövgren gick segrande ur finalen och tog med sig ett glasäpple och ära därifrån.

För er som vill veta mer om Erica ska ni klicka här.Inget äpple till killarna från Göteborg. Inget SM-guld i fotboll. Världen går inte under för det.

Än en gång. Ett stort grattis till Erica Lövgren

Ciao

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.