torsdag 22 april 2010

IKT och värdegrunden


Händelserna på Bjästaskolan i Örnsköldsvik kan väl knappast ha undgått någon. En ung flicka, som dessutom är ett våldtäktsoffer, mobbas ut till den grad att hon känner sig tvingad att lämna kommunen. Skolans ledning får - med rätta - skämmas och lova i TV att göra bot och bättring. Den här typen av reportage i Uppdrag granskning är oerhört viktiga för att synliggöra offren och påtala bristerna i skolans värld.

Förhoppningsvis blir inte händelserna på Bjästaskolan enbart en väckarklocka för de som arbetar i Örnsköldsvik. Jag menar att det som skett måste tvinga alla oss som verkar i skolans värld att fundera kring hur vi arbetar med värdegrunden. Jag är säker på att vi i skolan - generellt sett - är bättre på att reagera mot kränkande behandling när vi ser den nu än vad lärare och skolledning var när jag själv gick i skolan. Mobbning och kränkande behandling var accepterat på ett helt annat sätt då - i skolmiljön. Problemet är dock att många av dessa problem istället har flyttat ut på nätet och anonymiserats. På vilket sätt har vi som arbetar i skolan en strategi för detta ? Syns denna problematik på ett tydligt sätt i skolornas likabehandlingsplaner eller värdegrundsarbete ?

Kitty Jutbring skriver i aftonbladet 19/4 om problemet med hatgrupper på Facebook. Hon sökte på och fann inte mindre än 1700 grupper som titulerar sig "Vi som hatar...". Jutbring påpekar att gränsen mellan grupper som startats av ungdomar och den anonyma vuxenmobbningen är flytande.

Alla vi som verkar i skolan har en skyldighet att hålla oss uppdaterade i dessa frågor. Självklart finns det inga enkla lösningar på denna problematik, men det minsta man kan begära av oss är att vi alla försöker bli medvetna om hur sociala medier - som ju kan vara en oerhörd tillgång i skolarbetet - fungerar och vilka konsekvenser dessa kan få för enskilda individer. Därför är det viktigt att alla i skolvärlden på ett eller annat sätt arbetar med IKT.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.