tisdag 23 februari 2010

Civilkurage och IKT


IKT, sociala medier, mötesplatser, kommunikation. Alla dessa ord tenderar att bli urvattnade om det inte bakom dessa begrepp finns en medvetenhet om vikten av kritiskt tänkande och en god portion civilkurage.

Vågar vi lärare använda medier - som exempelvis detta - för att uttrycka kritiska uppfattningar som kan uppfattas som provocerande för andra kollegor och den egna skolledningen men som är nödvändiga för en levande debatt ?

Lärarnas riksförbund genomförde 2008 en undersökning som visade att 53% av lärarna i de kommunala skolorna undvek att uttala sig i medier och påtala missförhållanden, av rädsla för repressalier såsom sämre löneutveckling eller uteblivna karriärmöjligheter.

De tekniska möjligheterna i klassrummet är fantastiska, men vågar vi använda sociala medier till något annat och något mer än att delge varandra tips ?

Den dagen sociala medier fullt ut används för att stimulera en fri och kritisk debatt också vad gäller skolans uppdrag - och vilken syn på kunskap vi har - då har vi äntligen kommit vidare i diskussionen om skolans demokratiska uppdrag. För lärare behövs i debatten. Kom med du också !

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.