fredag 18 december 2009

Digitala julklappar

Vi går mot julafton och en massa sköna mellandagar. Varför inte testa olika program och smarta lösningar mellan glöggen och den goda maten?

Vet inte hur mycket nyheter det kommer bli , men något nytt hoppas jag det blir i alla fall.Digitala klappar:


Olika lösningar som kan göra livet lite lättare och kanske roligare.

Ciao

torsdag 17 december 2009

Exkludera inte - Inkludera !

Skolverkets senaste rapport Lägesbedömning 2009 innehåller ovanligt starka och tydligt formulerade slutsatser om lärmiljöerna i den svenska skolan. Faktorer drivna av samhällsutvecklingen som segregationen och ökade klyftor mellan olika skolor betonas men skolverket påpekar också att samma utveckling sker inom de enskilda skolorna:


"Det har blivit allt vanligare med till exempel särskilda undervisningsgrupper för elever i behov av stöd. Elever delas också in i olika grupper efter kunskapsnivå. Forskning visar att sådana lösningar generellt inte påverkar elevernas resultat i positiv riktning. Ofta uppstår stigmatiserande effekter och elevens självbild och motivation påverkas negativt. I segregerade grupper påverkas elevernas resultat även av kamrateffekter och lärarnas lägre förväntningar.

Samma mekanismer som verkar segregerande på skolnivå framträder alltså här på gruppnivå."


Rapporten fokuserar också på teknikutvecklingens roll och skolverket konstaterar:


"Skolverket bedömer att informationsteknikens möjligheter i skolorna inte alltid utnyttjas effektivt. IT i sig kan inte förbättra elevernas lärande, däremot finns en stor pedagogisk potential om läraren har IT-kompetens och reflekterar över sin roll samt över hur undervisningen ska kunna utvecklas med ny teknik. En ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet kräver tydliga strategier och en kontinuerlig pedagogisk diskussion om IT:s möjligheter och begränsningar. Lärare behöver också öka sin kompetens och förtrogenhet med IT. Huvudmäns och skolors IT-miljöer uppvisar i många fall brister. En brist är att lärares tillgång till datorer är begränsad. Skolverket bedömer det som anmärkningsvärt med tanke på den utbredda datoranvändningen i samhället i övrigt inklusive den offentliga sektorn. Att alla lärare inte har en egen dator gör att lärares möjlighet att effektivt nyttja IT för undervisning, planering och administration begränsas. Krånglande utrustning och brist på support begränsar också användningen. Lärares användning av IT i undervisningen är generellt ganska låg på grund av bristande tillgänglighet till dator och brister i hård- och mjukvara. För en ökning av den relativt låga IT-användningen i klassrummet, inte minst för att motverka en digital klyfta mellan de som kan och de som inte kan utnyttja modern teknik, krävs att teknikens roll i skolan framhålls. Det behövs också vidare satsningar på kompetensutveckling av skolans personal inom IT-området."


För mig hänger dessa två problembilder ihop. En genomtänkt IKT-pedagogik ger bättre förutsättningar för alla att inkluderas i samma klassrumssammanhang och enorma möjligheter till att både individualisera och hålla samman gruppen samtidigt. Rätt använd ger tekniken möjligheter att öka lärarnas tillgänglighet och elevernas möjlighet att få kvalitativ respons (att elever utelämnas åt sitt eget öde beskrivs också i rapporten som vanligt förekommande). Enkelt uttryckt underlättas en processorienterad pedagogik där varje elev genom lärande samtal ges förutsättningar att lyfta hur högt som helst utan att redan från början definieras som "svag" eller "stark".


Det finns goda skäl att återigen påminna om vad samtliga verksamhetschefer i Göteborgs Stads Utbildningsförvaltning skrev under på i en gemensam artikel i Göteborgs-Posten den 24/11:


"Nya IT-lösningar har kommit de senaste åren som på sikt möjliggör väsentligt lägre kostnader för skolornas datorsatsningar. Molntjänster och fria programvaror är bara några exempel"


Hur tänker man sig att använda de resurser som frigörs ? Ett förslag är ökad lärartäthet och kvalitativ kompetensutveckling utifrån vad lärare och elever efterfrågar.


Forskningsresultaten är tydliga, styrdokumentens riktlinjer vad gäller IKT är tydliga, skolverket och verksamhetscheferna i Göteborgs Stad har uttryckt sig klart och tydligt. Nu återstår bara att utföra uppdraget i verkligheten också.

tisdag 15 december 2009

Humlan flyger i DIU

Nu går det att läsa om vårt projekt i Datorn i Utbildningen (DIU).

Klicka här för att komma direkt till artikeln.

Passa också på att fundera på vilken lärare i din närhet som förtjänar en nominering till Guldäpplet 2010.

Ciao

Effektiv struktur (enkelt, snabbt och full kontroll)


När man har undervisning och vill visa, demonstrera någonting kan det vara bra att använda en presentation.

Filmen nedan ska visa på några funktioner som går att använda i en vanlig powerpoint.

Genom att kombinera olika funktioner och göra presentationen flexibel istället för statisk går det att skapa en resurs för läraren i klassrummet som effektiviserar undervisningen.

Exemplet nedan ska ses som ett exempel där IT blir ett enkelt verktyg och allt störande krångel försvinner. Allt hänger ihop med en förberedd lektion som skapar utrymme för samtal, diskussion med eleverna.

Enkelt, snabbt och full kontroll.

torsdag 10 december 2009

Dator i undervisningen - Varför?

Behöver verkligen alla elever alltid tillgång till en dator när de är i skolan? Frågan är viktig att ställa och utifrån min samlade erfarenhet med åren är jag inte alls kategorisk för eller emot.

Frågan kanske måste brytas ner i mindre beståndsdelar och utifrån dessa frågor kan en helhet växa fram.

Första frågan

När ska eleven/eleverna använda datorn?

Andra frågan

Hur, på vilket sätt ska eleven använda datorn?

Tredje frågan

Var, på vilken fysisk plats, ska eleven använda datorn?

Fjärde frågan

Vilken typ av dator ska eleven använda (stationär, bärbar)

Om bärbar:
- 10.1 tumsskärm (netbook-storlek) eller standardstorlek 15,6 tum?
- batteritid
- tillgång till mus (kabel eller trådlös)
- tangentbord (kabel eller trådlös)
- PC eller MAC?
osv.

Om stationär:
- Påminner om ovanstående diskussion, fast med den viktiga skillnaden att eleven blir mer stationär.
osv.


Det går att konstruera många fler frågor, men just nu får ovanstående frågor räcka.

Det kommer att bli väldigt många olika svar på frågorna. Svaren kommer att hänga ihop med erfarenhet, elevsyn, skolkultur, teknikintresse (teknikrädsla), ledningsstruktur, ekonomiska resurser osv.

Avslutningsvis tänker jag vända på det hela och istället utgå från varför IKT-pedagogik är en vinst för elever och lärare.

IKT-pedagogikens stora vinst är att erfarenhetsutbyte underlättas, fler känner delaktighet och en mening med lärandet. Den största vinsten enligt mig är att jag får mer tid över till bra, ljuplodande diskussioner. Det som diskuteras i klassrummet kan genast konkretiseras och förstås, eftersom diskussionen landar i ett sammanhang. Saker blir begripliga och alla blir mer nyfikna. Fler frågor kräver svar. Är det inte så vi lär oss?

Vilka frågor kan inte detta klipp skapa?

måndag 7 december 2009

Uppdaterad rapport

Niklas är på gång med en uppdaterad, tyngre version av rapporten- Humlan flyger.

I den nya rapporten, som snart publiceras på hemsidan, ska man bland annat kunna läsa en utvärdering om Lust@it-kursen som avslutades för några veckor sedan.

Avslutningsvis något helt annat. Klimatmötet i Köpenhamn är i full gång och DN har en väldigt bra bevakning av det hela. Läsvärda artiklar och många matnyttiga länkar.


Klimatsmart? Klicka här för att testa dig själv

torsdag 3 december 2009

Den moderna skolan

Det är inte många dagar kvar till 2010. Se och begrunda.

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.