torsdag 30 december 2010

Trollkarlens lärling ?


Till att börja med vill jag via detta forum önska alla som oförtrutet arbetar vidare för att utveckla den svenska skolan ett Gott nytt år 2011!

Jag hoppas debatten om IKT i skolan 2011 når en ny höjdpunkt och att diskussionen skall frigöras från låsta positioner. Debatten om huruvida IKT i skolan (i vid mening) är bra eller dåligt är över. Alla skolor med ambitioner satsar på IKT, vare sig det är i form av 1 till 1-projekt eller i andra former.

Alla studier, både svenska och internationella, visar att IT varit bra för språkinlärningen, ökat lusten att lära och att det sedan IT-revolutionen konsumeras mer litteratur än någonsin. Tidigare farhågor om att IT skulle försämra möjligheterna för ungdomars språkinlärning har fått stryka på foten inför det faktum att ungdomar och vuxna idag kommunicerar mer än någonsin (Att svenska ungdomars läs- och skrivförmåga sjunkit i förhållande till andras beror enligt forskningen inte på IT, utan på alltför mycket ensamarbete och segregationen inom skolväsendet). Möjligheterna till effektivare språkinlärning ökar med IT i skolan. Också detta ifrågasätts av allt färre.

Vad alla vi som arbetar med IKT i skolan bör ta med oss är dock en fortsatt kritisk hållning. Många problem återstår att samtala om innan vi verkligen kan säga att IT i skolan är något odelat positivt. Mot slutet av detta årtionde, 2008, startade äntligen en demokratidiskussion kring bloggosfären. Professorn och statsvetaren Bo Rothstein kallade i en artikel bloggosfären för en "kloakbrunn" där alla former av kränkande omdömen är tillåtna och att debatten spårar ur utan kvalitetsgranskning. Han fick omedelbart kritik från bland andra Martin Jönsson som i sitt svar menade att bloggarna vidgar demokratin genom att alla kommer till tals utan det filter som exempelvis en nyhetstidnings debattsida utgör.

Jag kan se poängen i Jönssons resonemang - pluralismen och tillgängligheten erbjuder onekligen demokratiska fördelar med bloggosfären - men samtidigt reagerade jag ändå som lärare mot att Jönsson avfärdade kritiken och det demokratiska problemet med miljöer fyllda av massinformation och kränkande påhopp. Det förvånade mig storligen att han med många andra tycktes se detta som ett mindre problem. Fortfarande vet jag inte om någon tillnyktring i frågan är på gång.

Det är här vår uppgift som pedagoger kommer in. Vi som tror på IKT som ett viktigt redskap i skolan och som förordar pedagogiska lösningar i linje med web 2.0 har ett särskilt ansvar.Till skillnad från Rothstein tror jag att bloggarna - i kombination med en rad andra kommunikationsredskap - är här för att stanna. Därför måste vi i skolan självklart använda oss av den teknik som är tillgänglig och som används i övriga samhället.

Skall IT bli ett positivt pedagogiskt redskap i skolan bör dock de etiska och källkritiska utgångspunkter som Rothstein efterlyser vara en självklar startpunkt för diskussionerna om IT i skolan. Annars riskerar vi som arbetar med IKT i skolan att framstå som trollkarlens lärling som frambesvärjer krafter vi inte kan behärska (även om man heller inte skall överdriva skolans roll i sammanhanget).

Jag hoppas att vi under 2011 får igång en verklig debatt om IKT med visioner som är mer långsiktiga och som inte bara handlar om den ena eller andra tekniska nymodigheten som kan komma till användning. Det finns hur många matnyttiga tekniska verktyg som helst därute att hämta men utan en konstruktiv diskussion om vårt förhållningssätt till IKT riskerar vi att hamna i överflödets förbannelse.

Vi får aldrig glömma de för en pedagog grundläggande frågorna; För vem? I vilket syfte? Vilka resultat hoppas vi uppnå? Vad tycker den enskilde eleven?

Om detta bör 2011 års debatt i betydligt högre utsträckning handla om...


Gott nytt år

önskar

Niklas E Hellström

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.