tisdag 23 februari 2010

Civilkurage och IKT


IKT, sociala medier, mötesplatser, kommunikation. Alla dessa ord tenderar att bli urvattnade om det inte bakom dessa begrepp finns en medvetenhet om vikten av kritiskt tänkande och en god portion civilkurage.

Vågar vi lärare använda medier - som exempelvis detta - för att uttrycka kritiska uppfattningar som kan uppfattas som provocerande för andra kollegor och den egna skolledningen men som är nödvändiga för en levande debatt ?

Lärarnas riksförbund genomförde 2008 en undersökning som visade att 53% av lärarna i de kommunala skolorna undvek att uttala sig i medier och påtala missförhållanden, av rädsla för repressalier såsom sämre löneutveckling eller uteblivna karriärmöjligheter.

De tekniska möjligheterna i klassrummet är fantastiska, men vågar vi använda sociala medier till något annat och något mer än att delge varandra tips ?

Den dagen sociala medier fullt ut används för att stimulera en fri och kritisk debatt också vad gäller skolans uppdrag - och vilken syn på kunskap vi har - då har vi äntligen kommit vidare i diskussionen om skolans demokratiska uppdrag. För lärare behövs i debatten. Kom med du också !

1 kommentar:

  1. Det tycker jag absolut att man som lärare ska våga göra. Alla elever är ju värda det bästa, just för att de är elever och tilllika vår framtid.

    Sanningen ska alltid ha chansen att komma fram. Det är precis som inom polismyndigheten där vissa poliser håller käft om andras poliser något olagliga handlingar och kanske rent maktmissbruk. Poliser har ett ansvar att bekämpa alla typ av brottslighet - även intern.

    Precis på samma vis så har lärare ett ansvar för att kunna skapa ett stabilt skolsystem. Oavsett om det handlar om att bevisa missförhållanden eller dyl.

    SvaraRadera

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.