lördag 25 september 2010

Mot full transparens


För att föregå med gott exempel i arbetet med att uppnå en skola som utvecklas i riktning mot en lärande organisation lägger jag nu ut allt mitt arbete digitalt.

Genom att klicka dig fram genom denna länk kan du följa varje enskild lektion i varje klass samt ta del av idéerna bakom olika projekt, rapporter och det skolutvecklingsarbete jag bedriver tillsammans med kollegor.

Full transparens är dock inte helt utan problem. Den kritik som riktas kan illustreras med följande klipp från Charlie Chaplins Moderna tider




Vad anser du? Vilka för- och nackdelar ser du med ett transparent arbetssätt?


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.