torsdag 7 januari 2010

Rapport på gång

Hej ! En god fortsättning på det nya året tillönskas er alla !

Idag har jag fått klartecken för att kunna genomföra en längre intervju med en av lärarna på Schillerska gymnasiet som deltog i den kurs vi genomförde i regi av Center För Skolutveckling (CFS). Förhoppningsvis ska jag kunna genomföra ytterligare några med andra lärare från andra skolor med olika perspektiv.

Kursdeltagarnas utvärdering gjordes digitalt i Google form och resultatet kommer att redovisas både i en separat rapport och i en utökad version av Humlan flyger.

På så vis kommer läsaren att få möjlighet att följa projektet från idéstadiet till dess att stafettpinnen plockats upp av andra lärare. Genom kvalitativa djupintervjuer kan förhoppningsvis resultatet göras levande och ett antal elever kommer att delta också.

Det som återstår nu är ytterligare samtal med kollegorna i projektet och på CFS, intervjuerna och sammanställningen av dessa. Sedan kommer rapporten troligen att bli klar före Januari månads utgång. Det är bra att jobba med deadlines.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.