onsdag 16 september 2009

De två!

Vem av följande två lärare erbjuder den bästa undvervisningen för sina elever? För att ni ska kunna svara på frågan får ni läsa några rader för att komma till ett svar. Vad jag tycker? Spelar ingen roll. Det är eleverna som bestämmer.

OK!

Vi har två lärare. En är fantastiskt bra och den andre är, hör o häpna, precis lika bra. Lärarna inspirerar, utmanar, inbjuder till helt otroliga diskussioner. När lärarnas lektioner når sitt oundvikliga slut kan eleverna konstatera att ännu en meningsfull lektion har kommit till ända. För det är ändå eleverna som har tolkningsföreträde i den här frågan. Kom ihåg det. Ingen annan än eleverna.

De två lärarna lever efter en pedagogisk princip som är väldigt enkel. Den lärare som inte kan hålla en stimulerande, innehållsrik, deltagande lektion med hjälp av sin overheadapparat, whiteboardpenna och otroliga ämneskunskap ska inte vara lärare. De som inte bemästrar whiteboardtavlan, svarta tavlan osv. Tja! I deras värld är de fortfarande bra lärare, men inte lika bra. Det måste ändå finnas en gradskillnad. Alla kan inte vara Zlatan. Det fattar nog alla.

En dag, det kan vara imorgon eller om en eller tre månader inser plötsligt en av de två att han/hon kan få ut mer effekt av undervisningen. Genom att använda sig av de resurser som finns på nätet och med hjälp av dator och projektor visualisera ett innehåll kan man gå från fantastiskt till magiskt. Läraren kombinerar ljud och synintryck och förstärker läroprocesserna hos eleverna. Alla elever uppskattar inte förändringen, eftersom de var trygga i det gamla och känner sig en anings vilsna i det nya. Det är tryggt med vad man känner till.

Hur gör man nu lektioner som kombinerar ljud och synintryck där IT används som ett naturligt inslag i undervisnigen och samtidigt ska eleverna få det gamla på köpet, det som var fantastiskt? Det är en fråga som har ett svar. I något senare inlägg ska jag själv försöka besvara den frågan. Just nu kan jag säga så här i den här frågan. Tro mig, det kommer inte att gå fort och den tid du lägger ner i det hela. Ja, det är väldigt mycket tid. Tid som du/ni måste satsa någon gång.

Vilken lärare var det nu som ändrade lite i sin undervisning? Titta dig omkring på din arbetsplats, ställ frågan till någon kollega. I ärlighetens namn. Hur bra koll har du på hur din kollega arbetar. Hur gärna vill du att någon annan får reda på hur du tänker, resonerar, ger betyg. Hur länge sedan är det du hade en kollega inne på din lektion som kunde granska ditt sätt att undervisa?

Att jobba IT-pedagogiskt innebär att lärare blottlägger sin själ. Allt är öppet för kritisk granskning. Den stängda dörren är död.

Ciao

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.