torsdag 10 december 2009

Dator i undervisningen - Varför?

Behöver verkligen alla elever alltid tillgång till en dator när de är i skolan? Frågan är viktig att ställa och utifrån min samlade erfarenhet med åren är jag inte alls kategorisk för eller emot.

Frågan kanske måste brytas ner i mindre beståndsdelar och utifrån dessa frågor kan en helhet växa fram.

Första frågan

När ska eleven/eleverna använda datorn?

Andra frågan

Hur, på vilket sätt ska eleven använda datorn?

Tredje frågan

Var, på vilken fysisk plats, ska eleven använda datorn?

Fjärde frågan

Vilken typ av dator ska eleven använda (stationär, bärbar)

Om bärbar:
- 10.1 tumsskärm (netbook-storlek) eller standardstorlek 15,6 tum?
- batteritid
- tillgång till mus (kabel eller trådlös)
- tangentbord (kabel eller trådlös)
- PC eller MAC?
osv.

Om stationär:
- Påminner om ovanstående diskussion, fast med den viktiga skillnaden att eleven blir mer stationär.
osv.


Det går att konstruera många fler frågor, men just nu får ovanstående frågor räcka.

Det kommer att bli väldigt många olika svar på frågorna. Svaren kommer att hänga ihop med erfarenhet, elevsyn, skolkultur, teknikintresse (teknikrädsla), ledningsstruktur, ekonomiska resurser osv.

Avslutningsvis tänker jag vända på det hela och istället utgå från varför IKT-pedagogik är en vinst för elever och lärare.

IKT-pedagogikens stora vinst är att erfarenhetsutbyte underlättas, fler känner delaktighet och en mening med lärandet. Den största vinsten enligt mig är att jag får mer tid över till bra, ljuplodande diskussioner. Det som diskuteras i klassrummet kan genast konkretiseras och förstås, eftersom diskussionen landar i ett sammanhang. Saker blir begripliga och alla blir mer nyfikna. Fler frågor kräver svar. Är det inte så vi lär oss?

Vilka frågor kan inte detta klipp skapa?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

Humlan flyger

Bloggen är en naturlig fortsättning på projektet.
Här kan alla kommentera projektet eller diskutera IKT-pedagogik. Intresserad av projektet? Klicka
här.